Сайт вчителя математики та основ здоров'я Ткачук Інни Володимирівни
 
Якщо вас турбують педагогічні проблеми, цікавлять нові методичні прийоми, приваблює розмаїття шкільного життя або ви бажаєте знайти щось корисне, то я рада вітати кожного на сторінках мого сайту.
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Besucherzahler
счетчик посещений
ЗНО

Календарне планування

 

Календарне плануванняце процес складання й коригування розкладу, в якому роботи, що виконуються різними організаціями, взаємопов’язуються між собою в часі і з можливостями їх забезпечення різними видами матеріально-технічних та трудових ресурсів.

 

Положення про календарно-тематичне планування

1. Загальні положення

1.1.    Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти.

1.2.   Положення містить вимоги щодо оформлення календарно-тематичного планування вчителя.

1.3.   Календарно-тематичне планування вчитель розробляє на кожний клас відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти).

1.4.    Календарно-тематичне планування розробляє вчитель, розглядають на засіданні предметних кафедр, обговорюють на засіданні педагогічної ради, узгоджують із заступником директора з науково-методичної роботи, затверджує директор навчального закладу не пізніше ніж 30 серпня.

1.5.  Завдання календарно-тематичного планування:

 • ·        визначення місця кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі;
 • ·        визначення взаємозв’язку між окремими уроками, темами річного курсу;
 • ·        організація раціональної роботи й озброєння учнів системою знань, умінь, навичок із предмета.

1.6.    Ступінь розробки календарно-тематичного планування є критерієм професіоналізму вчителя.

2. Структура календарно-тематичного планування

Календарно-тематичний план учителя передбачає такі розділи:

 • ·        титульний лист (додаток);
 • ·        вступна частина;
 • ·        програмне й навчально-методичне забезпечення навчального плану;
 • ·        основні вміння й навички, які повинні бути сформовані в учнів по закінченню курсу;
 • ·        власне тематичне планування навчального предмета.

3. Вимоги щодо оформлення календарно-тематичного планування

3.1.   Титульний лист повинен містити такі відомості:

 • ·        найменування освітнього закладу;
 • ·        назва документа (календарно-тематичне планування);
 • ·        назва предмета (має відповідати назві предмета в робочому пла­ні навчального закладу);
 • ·        навчальний рік;
 • ·        клас;
 • ·        річна кількість годин;
 • ·        кількість годин на тиждень;
 • ·        планова кількість контрольних, практичних, лабораторних робіт;
 • ·        прізвище, ім’я та по батькові вчителя.

3.2.   На титульній сторінці мають бути записи:

«Розглянуто на засіданні методичної ради вчителів. Протокол № _ від  _ 20_ р.»;

«Обговорено на засіданні педагогічної ради. Протокол № _ від _ 20_ р.»;

«Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»;

 «Затверджено: директор навчального закладу, від __20__ р.».

3.3.   У вступній частині необхідно вказати:

 • ·        найменування навчального предмета (біологія, історія та ін.);
 • ·        мету вивчення курсу;
 • ·        завдання (освітні, розвивальні, виховні);
 • ·        освітні технології.

3.4.    Природне й навчально-методичне забезпечення навчального плану передбачає такі відомості:

 •     кількість годин на тиждень згідно з програмою;
 •     реквізити програми;
 •     навчально-методичні комплекси (НМК).

3.5.    Розділ «Основні вміння й навички, які мають бути сформовані в учнів із позакласного вивчення курсу» передбачає перерахування освітніх умінь і навичок відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.6.   Календарно-тематичне планування оформляють у друкованій формі, обов’язково зазначають номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку.

3.7.  Графа «Зміст (тема) уроку» включає:

 • ·        загальні назви теми;
 • ·        кількість годин, відведених на вивчення даної теми;
 • ·        теми кожного уроку;
 • ·        контроль по завершенню вивчення даної теми;
 • ·        назву практичних, лабораторних, теоретичних робіт.

3.8.   У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для учнів, які відстають у навчанні, нетрадиційні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків).

3.9.   Зміст плану навчального курсу має відповідати змісту програ­ми, за якою організовано навчання.

3.10.   Відмінність від змісту програми допускається не більше ніж на 10 %. Усі зміни необхідно вказати в плані й обґрунтувати .

 

Навчальні програми з математики у 2017/2018 навчальному році.

Навчальні програми з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми з математики для 8-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів

Навчальні програми з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту

Навчальні програми з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: академічний рівень

Навчальні програми з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень

Навчальні програми з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень поглибленого вивчення