Сайт вчителя математики та основ здоров'я Ткачук Інни Володимирівни
 
Якщо вас турбують педагогічні проблеми, цікавлять нові методичні прийоми, приваблює розмаїття шкільного життя або ви бажаєте знайти щось корисне, то я рада вітати кожного на сторінках мого сайту.
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Besucherzahler
счетчик посещений
ЗНО

Психолого-педагогічне вивчення учня та складання характеристики

 

ПРОГРАМА

психолого-педагогічного вивчення учня та складання характеристики

 

I. Загальні відомості про учня.

Прізвище, ім'я, по батькові. Рік народження. Стан здоров'я і загальний фізичний розвиток. Сім’я, її склад. Заняття батьків. Побутові умови життя. Особливості виховання учня в сім'ї. Домашня адреса.

II.      Навчальна діяльність учня.

1.Успішність   за попередні роки і в поточному навчальному році; коливання її рівня з окремих предметів; випадки неуспішності, їх причини.

2. Ставлення до навчання: усвідомлення обов'язків школяра; зацікавлення навчанням; любов до набування знань, бажання вчитися; особливий інтерес до окремих предметів; ставлення до виконання навчально-трудових завдань, до навчання в майстернях, на пришкільних ділянках; наявність інтересу до майстрування, технічного конструювання; ставлення учня до оцінювання його навчальної діяльності педагогами, іншими учнями і батьками; самооцінка учнем своїх успіхів у навчанні, його вимогливість до себе; інші мотиви його навчальної діяльності.

3. Особливості і засвоєння знань: успішність учня у навчанні, наявні в ній недоліки; усвідомлення і прийняття навчальних завдань; активність і самостійність їх виконання; особливості сприймання і розуміння   навчального   матеріалу;   здатність   аналізувати   факти,   виділяти   їх   істотні   ознаки, узагальнювати, робити висновки і застосовувати до поповнення нових фактів; особливості пам'яті, уяви учня у навчальному процесі; характерні для учня способи запам'ятовування навчального матеріалу; вміння правильно і точно висловлювати думки, відповідати на запитання, переказувати текст своїми словами, емоційні компоненти навчальної діяльності учня, зокрема їх прояви під час відповідей; емоційні реакції на труднощі у виконанні навчальних завдань; здатність володіти своїми емоціями; старанність,   наполегливість  у   виконанні   навчальних   завдань   під   час  уроків   і   вдома;   ступінь сформованості, вміння вчитися, планувати свою навчальну роботу, ініціативно, організовано, акуратно, систематично і раціонально її виконувати, контролювати себе; основні труднощі учня у навчанні з тих чи інших предметів, причини цих труднощів.

III. Трудова діяльність учня.

1. Участь у суспільно-корисній трудовій діяльності, у різних її видах, у праці по самообслуговуванню в школі і в сім'ї; виконання громадських доручень.

2. Ставлення до трудової діяльності: мотиви виконання трудових завдань (усвідомлення їх суспільної важливості, моральні стимули до праці, почуття громадського обов'язку, інтерес до продуктивної праці), ступінь  сформованості  психологічної готовності до  праці, до участі у створенні матеріальних і духовних цінностей; особливості ставлення учня до розумової і фізичної праці; інші види діяльності,

якими учень цікавиться; заняття, до яких він вдається у вільний час.

3.Особливості   виконання   трудових   завдань:   відповідальність,   сумлінність,   організованість   і дисциплінованість їх виконання; ініціатива в підтриманні робочого порядку, в боротьбі з неефективним використанням часу, що відводиться на працю; ділові якості учня як працівника, його загально-трудові вміння і навички.

4. Професійна орієнтація: яку професію має намір обрати, мотиви її вибору; стійкість професійних намірів учня.

IV. Загальний розвиток учня.

1. Знання: їх обсяг, глибина, систематизованість, узагальненість, начитаність, потреба в знаннях.

2. Розвиток сприймання й мислення: спостережливість, логічність, доказовість, самостійність, критичність   мислення;   володіння   узагальненими   прийомами   розумової   роботи   з   навчальним матеріалом; кмітливість, дотепність й інші розумові властивості.

3. Культура мовлення: запас слів, уміння користуватися ним при спілкуванні, правильно, ясно, виразно висловлювати свої думки.

4. Інтереси: навчальні, читацькі, мистецькі, технічні, спортивні, громадські; їх стійкість і дійовість.

5. Здібності, нахили учня: загальні і спеціальні здібності до навчання; здібності до творчої діяльності.

V. Моральна вихованість учня.

1. Дисциплінованість: усвідомлення і виконання правил поведінки; ставлення до зауважень.

2. Колективізм: участь учня у роботі класу; місце в колективі, дружба й товаришування, конфлікти.

3. Ідейна спрямованість: моральні уявлення, погляди, переконання, якості; рівень вихованості.

4. Інші характерологічні риси: урівноваженість поведінки, емоціональна вразливість, упевненість, наполегливість, рішучість, стриманість, сором'язливість, стійкість і змінюваність почуттів, рухливість.

 

Характеристика на учня школи

Розділ 1. Загальні відомості про дитину.

Анкетні дані.

- Прізвище, ім'я.

- Дата народження.

- Школа, клас.

- Спеціалізація школи.

Відомості про стан здоров'я.

- Чи часто хворіє (часто, середньо, рідко).

- Хронічні захворювання (які).

- Особливості функціонування нервової системи:

• швидко втомлюється; стомлюється після тривалого навантаження; невтомний;

• швидко переходить від радості до смутку без видимої причини; адекватна зміна настроїв;

• стабільний у прояві настрої;

• переважає збудження; збудження і гальмування врівноважені;

• переважає гальмування.

Успішність.

(Відмінна, добра, задовільна, незадовільна)

Позашкільні заняття (систематичні).

- Заняття суспільно корисною працею (яким).

- Заняття в художній самодіяльності (якою).

- Заняття в гуртках, клубах, штабах, бригадах.

- Заняття спортом (яким).

- Заняття організаційною роботою (якою).

Розділ 2. Прояв особистісних якостей у поведінці дитини.

Спрямованість інтересів.

- На навчальну діяльність.

- На трудову діяльність.

- На художньо - естетичну діяльність.

- На досягнення у спорті, туризмі.

- На відносини між людьми.

Відносини до справи:

• Громадська активність.

- Активно бере участь у всіх суспільних справах, не зважаючи з власним часом.

- Бере активну участь у суспільних справах, але намагається не витрачати на це свого часу.

- Не виявляє активності у суспільному житті, але доручення виконує.

- Рідко бере участь у громадських справах.

- Відмовляє брати участь у громадських справах.

• Працьовитість.

- Будь-яку роботу учень завжди виконує охоче, шукає роботу сам і намагається зробити її добре.

- Як правило, охоче береться за роботу, намагаючись виконувати її добре. Випадки протилежного характеру рідкісні.

- Рідко охоче береться за роботу.

- Найчастіше намагається ухилитися від будь-якої роботи.

- Завжди ухиляється від виконання будь-якої справи.

• Відповідальність.

- Завжди добре та в призначений строк виконує будь-яку доручену йому справу.

- У більшості випадків добре та в строк виконує доручену йому роботу.

- Часто не виконує в строк (або виконує погано) доручену йому справу.

- Дуже рідко виконує доручену йому справу.

- Ніколи не доводить до кінця доручені йому справи.

• Ініціативність.

- Виступає ініціатором багатьох справ, не прагнучи отримувати за це нікого визнання.

- Досить часто виступає ініціатором нової справи.

- Рідко сам починає нову справу.

- Майже ніколи сам не починає нову справу.

- Ніколи не виступає ініціатором якої-небудь справи.

• Організованість.

- Завжди правильно розподіляє свою роботу у часі та виконує її згідно з планом.

- У більшості випадків правильно розподіляє час і в строк виконує свою роботу.

- Уміє правильно розподілити час і в строк виконує свою роботу, тільки якщо за кожен її етап треба звітувати.

- Частіше не вміє правильно розподіляти свою роботу, витрачає час даремно.

• Допитливість.

- Постійно активно дізнається щось нове у різних галузях науки і культури.

- У більшості випадків зацікавлений в отриманні нових знань з різних галузей науки і культури.

- Рідко прагнути дізнатися щось нове, як правило, цікавиться однієї обмеженою областю знань.

- Як правило, не виявляє зацікавленості у придбанні нових знанні.

- Байдужий до всякого роду нових знань.

• Акуратність.

- Завжди містить свої речі в ідеальному порядку. Завжди йде охайно, підтягнутий і за партою і біля дошки. Береже громадське майно, завжди намагається привести його в порядок.

- Містить в належному порядку власні і позичені йому речі (книги, конспекти). Допомагає приводити в порядок громадське майно (парти, інвентар тощо) швидше з обов'язку.

- Не проявляє великого прагнення до підтримки порядку навколо себе. Іноді приходить в школу неохайним, недбало одягненим. Байдужий у відношенні до тих, хто псує суспільне майно.

- Часто не піклується про свій зовнішній вигляд, стан своїх книжок; речей, не береже громадське майно, навіть псує його.

- Зовсім не піклується про те, щоб утримувати свої речі в належному порядку, завжди неохайний. При нагоді, псує суспільне майно.

Ставлення до людей.

• Колективізм.

- Завжди проявляє турботу по відношенню до знайомих і незнайомих людей, намагається кожному надати допомогу та підтримку.

- Схильний проявляти турботу про незнайомих людей, якщо це не заважає його особистим планам та справах.

- Нерідко виявляє байдужість до чужих справ і турбот, якщо це не зачіпає його особисто.

- Як правило, байдужий до турбот інших, за своєю ініціативою їм не допомагає.

- Вважає зайвим проявляти турботу про незнайомих членів суспільства, живе під девізом: «Не лізь не в сої справа».

• Чесність. Правдивість.

- Завжди правдивий по відношенню до своїх батьків, вчителів, товаришів. Каже правду і тоді, коли йому це невигідно.

- Майже завжди правдивий по відношенню до своїх батьків, вчителів і товаришів.

- Часто говорить неправду заради власної вигоди.

- Майже завжди говорить неправду, якщо це йому вигідно.

- Схильний завжди обманювати, говорити не правду.

• Справедливість.

- Активно бореться із тим, що вважає несправедливим.

- Не завжди бореться із тим, що вважає несправедливим.

- Рідко виступає проти того, що вважає несправедливим.

- Не домагається справедливості.

- Абсолютно байдужий до проявів несправедливості.

• Безкорисливість.

- У своїх вчинках завжди керується міркуванням користі справи для інших людей,  не  шукає власної вигоди.

- Майже завжди керується міркуванням користі справи для інших людей.

- Рідко керується у своїх вчинках міркуваннями користі, а не власної вигоди.

- У вчинках часто керується міркуваннями власної вигоди.

- У вчинках завжди керується міркуваннями власної вигоди.

• Товариськість.

- Завжди охоче вступає в контакт з людьми, любить працювати та відпочивати з іншими.

- Як правило, із задоволенням спілкується з людьми.

- Прагне спілкуватися з обмеженим колом людей.

- Віддає перевагу індивідуальні форми роботи й відпочинку.

- Замкнутий, нетовариський.

• Почуття товариства.

- Завжди допомагає товаришам у важкій роботі та у найтяжчі хвилини життя.

- Як правило, допомагає товаришам.

- Допомагає товаришам, коли його просять.

- Дуже рідко допомагає товаришам; якщо його попросять, може відмовити в допомозі.

- Ніколи не допомагає товаришам у роботі.

• Чуйність.

- Завжди співчуває іншим, товариші часто діляться з ним своїми турботами.

- Щиро співчуває іншим, якщо не занадто зайнятий власними думками.

- Пригнічений власними почуттями настільки, що це заважає йому розділити почуття інших людей.

- Майже не вміє співчувати іншим.

- Зовсім не вміє співчувати іншим.

• Ввічливість, тактовність.

- Усі його вчинки й слова свідчать про повагу до інших людей.

- Майже завжди проявляє належну повагу до інших людей.

- Часто буває нечемним та нетактовний.

- Часто неприпустимо різкий, грубий. Нерідко затіває сварки.

- Завжди різкий, невитриманий як у спілкуванні з однолітками, так і в спілкуванні зі старшими. У сварці ображає інших, грубить.

Ставлення до себе.

• Скромність.

- Ніколи не хизується собою, заслугами.

- Іноді на прохання товаришів розповідає про своїх  досягнення, перемоги.

- Сам розповідає товаришам про всі свої досягнення.

- Часто хвалиться ще не зробленим або тим, що є не його заслугою або до чого має невелике відношення.

- Хвалиться навіть незначними досягненнями, перебільшеними заслугами.

• Впевненість в собі

- Ніколи не радиться з іншими, не шукає допомоги навіть тоді, коли це слід було б

зробити.

- Усі завдання, доручення виконує без допомоги інших. Звертається за допомогою тільки у випадку дійсної необхідності.

- Часом, виконуючи важке завдання, звертається по допомогу, хоча міг би справитися сам.

- Часто при виконанні завдань, доручень просить допомоги, підтримки інших, навіть тоді, коли і сам може впоратися.

- Постійно, навіть у простих справах, потребує підбадьорення та допомоги інших.

• Самокритичність.

- Завжди з увагою вислуховує справедливу критику, наполегливий у виправленні власних недоліків.

- У більшості випадків правильно реагує на справедливу критику, прислухається до добрих порад.

- Часом прислухається до справедливих зауважень, намагається їх враховувати.

- До критичних зауважень, порад відносяться неуважно, не намагається виправити недоліки.

- Відкидає будь-яку критику. Відмовляється визнавати свої очевидні прорахунки, нічого не робить для їх виправлення.

• Уміння розраховувати свої сили.

- Завжди тверезо оцінює власні сили, вибирає завдання та справи  він враховує свої можливості.

- Як правило, правильно оцінює свої сили та труднощі завдання.

- Іноді бувають випадки, коли учень погано оцінює свої сили та труднощі дорученої справи.

- У більшості випадків не вміє оцінити свої сили та труднощі справи.

- Майже ніколи не вміє правильно оцінити свої сили і труднощі завдання, справи.

• Прагнення до успіху, першості.

- Завжди й у всьому прагне бути першим (у навчанні, спорті тощо), наполегливо цього домагається.

- Прагне бути  першим  у багатьох областях, але особливу увагу приділяє досягненням у такій області (у навчанні, спорті тощо).

- Прагне у чомусь одному здобути першість, особливо його цікавить, домогтися визнання, успіху (у навчанні, спорті тощо).

- Дуже рідко прагне до успіху у будь-якій діяльності, легко задовольняється положенням середнього учня.

- Ніколи не прагне у чому-небудь бути першим, отримує задоволення від самої

діяльності.

• Самоконтроль.

- Завжди ретельно зважує свої слова та вчинки.

- Не завжди ретельно контролює свої слова та вчинки.

- Здебільшого діє необдумано, розраховує на удачу

- Майже завжди діє необдумано, недостатньо ретельно контролює себе.

- Постійно діє необдумано.

Вольові якості особистості.

• Сміливість.

- Завжди вступає у боротьбу, навіть якщо супротивник сильніший його самого.

- У більшості випадків вступає у боротьбу, навіть якщо супротивник сильніший його самого.

- Не завжди може змусити себе вступити у боротьбу і з суперником, який сильніший за нього.

- У більшості випадків відступає перед силою.

- Завжди відступає перед силою, боягуз.

• Рішучість.

- Завжди самостійно та швидко приймає відповідальне рішення.

- У більшості випадків швидко приймає відповідальне рішення.

- Іноді нерішучий перед відповідальним рішенням.

- Рідко наважується прийняти будь - яке відповідальне рішення.

- Не в змозі самостійно прийняти будь-яке відповідальне рішення.

• Наполегливість.

- Завжди домагається виконання завдання, навіть якщо потрібні тривалі зусилля, не відступає перед труднощами.

- Як правило, намагається виконати завдання, навіть якщо при цьому зустрічаються труднощі. Протилежні випадки рідкісні.

- Доводить до кінця задумане, лише, якщо труднощі його виконання незначні або вимагають короткочасних зусиль.

- Дуже рідко доводить до кінця задумане, навіть якщо стикається з незначними труднощами.

- Зіткнувшись з труднощами, відразу ж відмовляється від спроб виконати задумане.

• Самовладання.

- Завжди вміє придушити небажані емоційні прояви.

- Як правило, вміє дати собі раду зі своїми емоціями. Випадки протилежного характеру поодинокі.

- Часом не вміє дати собі раду зі своїми емоціями.

- Часто не може приборкати небажані емоції.

- Погано володіє своїми почуттями, легко впадає в стан розгубленості, пригніченості та інше.

Положення дитини в дитячому колективі.

• Авторитет у класі.

- Користується безумовним авторитетом практично серед усіх однокласників: його поважають, враховують його думку, довіряють відповідальні справи.

- Користується авторитетом серед більшості однокласників.

- Користується авторитетом тільки у частини однокласників (у будь - то угруповання, тільки серед хлопчиків або серед дівчаток і т.д.)

- Користується авторитетом у декількох учнів.

- У класі авторитетом не користується,

• Симпатія.

- Є улюбленцем класу, йому пробачаються окремі недоліки.

- У класі хлопці ставляться до нього з симпатією.

- Користується симпатією тільки у частини однокласників.

- Користується симпатією у окремих дітей.

- У класі його не люблять.

• Авторитет у позашкільних об'єднаннях.

- Є визнаним авторитетом в будь-якому позашкільному об'єднанні (спортивна школа, музична школа, клуб, дворова компанія).

- Користується авторитетом у більшості хлопців будь-якого позашкільної об'єднання (спортивна школа, музична школа, клуб, дворова компанія)

- Користується авторитетом у окремих членів позашкільних об'єднань (в спортивно школі, клубі)

- Є членом якого-небудь позашкільного об'єднання. Але авторитетом там не користується (спортивна школа, клуб).

- Не є членом жодного позашкільного об'єднання.

Особливості психічних процесів і емоцій.

Увага.

- Завжди легко та швидко зосереджує свою увагу на поясненні вчителя. Ніколи не

відволікається на уроці, помилок через неуважність на уроці не робить.

- Досить уважно слухає пояснення вчителя. Відволікається рідко, іноді зустрічаються помилки через неуважність.

- Не завжди уважно слухає пояснення вчителя. Періодично відволікається, часто робить помилки через неуважність, але виправляє їх при перевірці.

- Слухає досить уважно тільки у тому випадку, якщо йому цікаво. Часто відволікається.

- Постійно робить помилки через неуважність, при перевірці не завжди виправляє їх.

- Як правило, повільно і важко зосереджує свою увагу на уроці, мало, що засвоює із пояснень вчителя через постійні відволікання. Робить багато помилок через неуважність і не помічає їх при перевірці.

Пам'ять.

- При заучуванні завжди розбирається в структурі та змісті матеріалу. Але й матеріал, що вимагає механічного заучування, запам'ятовується ним легко.

- При заучуванні може запам'ятати лише те, у чому попередньо розібрався, що зрозумів. Матеріал, що вимагає механічного заучування, дається важко.

- Матеріал, що вимагає механічного заучування, засвоює дуже легко, достатньо I -2 рази подивитися на нього. Має звичку не розбиратися в структурі та змісті  матеріалу, який вчить.

- При заучуванні довго розбирається у матеріалі. При викладі робить помилки за формою, але зміст викладає точно.

- Для запам'ятовування матеріалу багаторазово механічно повторює його, без розбору та осмислення, робить змістові помилки.

Мислення.

- Швидко схоплює суть матеріалу, завжди першим виконує завдання, часто пропонує власні оригінальні рішення.

- Досить швидко розуміє матеріал, швидше за інших виконує завдання, іноді пропонує власні оригінальні способи рішення.

- Задовільно розуміє матеріал після пояснення вчителя, виконує завдання у середньому темпі, власних оригінальних рішень, не пропонує.

- У останнім розуміє суть пояснень викладача, відрізняється повільним темпом обдумування та виконання завдань.

- Чи розуміє матеріали тільки після додаткових занять, вкрай повільно вирішує завдання, при вирішенні завдань сліпо використовує відомі «шаблони».

Емоційна реактивність.

- Завжди емоційно жваво реагує на будь-які життєві явища, його може глибоко, до сліз, схвилювати розповідь, кінофільм.

- Зазвичай емоційно жваво реагує на життєві явища, але мало що може схвилювати глибоко.

- Майже не проявляє живу емоційну реакцію на події.

- Жива емоційна реакція практично відсутня.

Загальний емоційний тонус.

- Постійно жвавий, дуже активний у всіх сферах шкільного життя, в усе втручається, береться за всі справи.

- Жвавий, в міру активний у всіх сферах шкільного життя.

- Жвавий, активний лише у деяких сферах шкільного життя.

- В порівнянні з товаришами менш активний та жвавий.

- Практично завжди млявий, апатичний у всіх сферах шкільного життя.

Емоційна врівноваженість.

- Завжди спокійний, у нього не буває сильних емоційних спалахів.

- Зазвичай спокійний, емоційні спалахи дуже рідкісні.

- Емоційно врівноважений.

- Підвищена емоційна збудженність, схильний до бурхливих емоційних проявів.

- Запальний, часті сильні емоційні спалахи за незначного приводу.